052-3364750

052-3464751

תכנון הביצוע

כיצד מוציאים את התוכנית אל הפועל? איך מתמודדים עם כל כך הרבה בעלי מקצוע? איך משלבים בין כל בעלי המקצוע ומניעים אותם לעבודה משותפת לקראת מטרה אחת? (הבית שלכם...) איך נדע שהעבודה נעשית בדיוק לפי התוכניות?
שהחומרים והביצוע תואמים את התקנים הנדרשים? איך מביאים לכך שכל שלב יתבצע בזמנו כך שכל הפרויקט יעמוד בלוח הזמנים מתוכנן? תכנון הביצוע הוא חלק מעבודת הניהול ופיקוח הבנייה בשטח (ראה-ניהול ופיקוח בניה) ומתבצע באופן שיטתי לאורך כל תקופת הבניה.