052-3364750

052-3464751

ניהול ופיקוח בנייה
לאחר שהקדשתם מספיק זמן למחשבה, תכנון והשגת האישורים
הנדרשים לצורך הבניה, יש להתחיל את ביצוע העבודה בשטח.

כמנהלי הפרויקט, אנו הנציגים שלכם בשטח הדואגים לביצוע מיטבי ולבניית הבית על פי התוכניות. בין היתר, אנו מטפלים בהכנת המכרזים בין הקבלנים השונים ובהתקשרות החוזית איתם, בייעוץ  לגבי טיב ותכונות החומרים השונים, השוואת המחירים ובדיקת כדאיות, בתאום בין הקבלנים השונים והזמנתם לאתר על פי שלבי הבניה. אנו מקיימים פיקוח שוטף יומי על טיב עבודתם של קבלני המשנה ועל הגעתם לאתר בזמן המתאים לביצוע העבודות השונות, עורכים את תכנון זמני העבודה ברמה שבועית ומעקב רצוף על עמידה בזמני הפרויקט.

בדרך עבודתנו, אנו דוגלים בעבודה תוך כדי שיתוף פעולה מירבי בין הגורמים השונים,קשר פתוח ועדכון שוטף אתכם (הבונים) והקפדה על ייצוג האינטרסים שלכם. כל הנחה אותה אנחנו יכולים לקבל מהספקים השונים (ויש רבות כאלה) - מועברת ישירות אליכם ואתם הנהנים מהוותק, מהניסיון ומהידע שלנו.

ערכים של יושר, אמינות ,יוזמה, מקצוענות, מקצועיות, שיתוף פעולה ומעל הכל  - כבוד האדם באשר הוא אדם - הם הקוים המנחים והבסיס לעבודתנו.