052-3364750

052-3464751

לגבי, תודה מכל הלב על סיועך הרב בפרויקט שעליו פיקחת, הובלת, ליווית בצעת...


במיומנות בלתי רגילה, במסירות מופלאה, בצורה יסודית, נעימה, עם יכולת בלתי רגילה לפתור בעיות בשטח- והיו לא מעט... בדרך יצירתית, ללא לאות ודבקות במטרה.
בלעדיך פרויקט זה לא היה מתרחש ברמה כה גבוהה ומגיע לידי גימור כל כך מדהים.
בהערכה רבה ובידידות.

נורית, מיכלי ורני- דניה, חיפה